مجله گردشگری درباره ما
91008481 021
مسیر جادویی آسمان

تور های ترکیه

پرواز تلویند
تور 6 شب آنتالیا
پرواز تلویند
6 شب و 7 روز
تهران آنتالیا
قیمت از 1,670,000 تومان
تاریخ رفت 1403/5/3 تاریخ برگشت 1403/5/9 قیمت از 1,670,000 تومان نمایش قیمت ها
تور زمینی وان
3 شب و 4 روز
تهران وان
قیمت از 3,740,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/28 تاریخ برگشت 1403/5/1 قیمت از 3,740,000 تومان نمایش قیمت ها
ارزان
تور 3 شب استانبول
ارزان
3 شب و 4 روز
تهران استانبول
قیمت از 15,488,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/2 قیمت از 15,488,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/31 تاریخ برگشت 1403/5/3 قیمت از 16,198,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/1 تاریخ برگشت 1403/5/4 قیمت از 19,018,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/2 تاریخ برگشت 1403/5/5 قیمت از 18,088,000 تومان نمایش قیمت ها
پرواز ایران ایتور
تور 6شب آنتالیا
پرواز ایران ایتور
6 شب و 7 روز
تهران آنتالیا
قیمت از 16,000,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/5 قیمت از 16,000,000 تومان نمایش قیمت ها
تور 4 شب استانبول
4 شب و 5 روز
تهران استانبول
قیمت از 16,544,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/3 قیمت از 16,544,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/31 تاریخ برگشت 1403/5/4 قیمت از 19,184,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/1 تاریخ برگشت 1403/5/5 قیمت از 18,624,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/2 تاریخ برگشت 1403/5/6 قیمت از 18,264,000 تومان نمایش قیمت ها
وقت سفارت رایگان
تور 3 شب آنکارا
وقت سفارت رایگان
3 شب و 4 روز
تهران آنکارا
قیمت از 17,240,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/24 تاریخ برگشت 1403/4/27 قیمت از 22,625,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/31 تاریخ برگشت 1403/5/3 قیمت از 17,745,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/7 تاریخ برگشت 1403/5/10 قیمت از 17,240,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/14 تاریخ برگشت 1403/5/17 قیمت از 17,745,000 تومان نمایش قیمت ها
پرواز پگاسوس
تور 6 شب آنتالیا
پرواز پگاسوس
6 شب و 7 روز
تهران آنتالیا
قیمت از 17,990,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/28 تاریخ برگشت 1403/6/3 قیمت از 17,990,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/29 تاریخ برگشت 1403/5/4 قیمت از 17,990,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/5 قیمت از 17,990,000 تومان نمایش قیمت ها
تور 5 شب استانبول
5 شب و 6 روز
تهران استانبول
قیمت از 18,790,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/4 قیمت از 19,530,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/31 تاریخ برگشت 1403/5/5 قیمت از 18,790,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/1 تاریخ برگشت 1403/5/6 قیمت از 18,870,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/2 تاریخ برگشت 1403/5/7 قیمت از 19,170,000 تومان نمایش قیمت ها
2.000.000 تخفیف هر نفر
تور مارماریس
2.000.000 تخفیف هر نفر
6 شب و 7 روز
تهران مارماریس
قیمت از 18,850,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/8 تاریخ برگشت 1403/4/15 قیمت از 18,850,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/9 تاریخ برگشت 1403/4/16 قیمت از 18,850,000 تومان نمایش قیمت ها
وقت سفارت رایگان
تور 4 شب آنکارا
وقت سفارت رایگان
4 شب و 5 روز
تهران آنکارا
قیمت از 19,100,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/27 تاریخ برگشت 1403/4/31 قیمت از 20,615,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/3 تاریخ برگشت 1403/5/7 قیمت از 19,100,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/10 تاریخ برگشت 1403/5/14 قیمت از 19,605,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/17 تاریخ برگشت 1403/5/21 قیمت از 21,625,000 تومان نمایش قیمت ها
تور 7 شب استانبول
7 شب و 8 روز
تهران استانبول
قیمت از 19,382,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/30 تاریخ برگشت 1403/5/6 قیمت از 19,382,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/31 تاریخ برگشت 1403/5/7 قیمت از 19,872,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/1 تاریخ برگشت 1403/5/8 قیمت از 20,162,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/2 تاریخ برگشت 1403/5/9 قیمت از 19,982,000 تومان نمایش قیمت ها
هتل های لوکس
تور لوکس استانبول
هتل های لوکس
4 شب و 5 روز
تهران استانبول
قیمت از 21,870,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/22 تاریخ برگشت 1403/4/26 قیمت از 37,140,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/23 تاریخ برگشت 1403/4/27 قیمت از 34,285,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/24 تاریخ برگشت 1403/4/28 قیمت از 36,470,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/25 تاریخ برگشت 1403/4/29 قیمت از 43,310,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/26 تاریخ برگشت 1403/4/30 قیمت از 21,870,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/27 تاریخ برگشت 1403/4/31 قیمت از 37,140,000 تومان نمایش قیمت ها
وقت سفارت رایگان
تور 7 شب آنکارا
وقت سفارت رایگان
7 شب و 8 روز
تهران آنکارا
قیمت از 24,680,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/24 تاریخ برگشت 1403/4/31 قیمت از 30,065,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/27 تاریخ برگشت 1403/5/3 قیمت از 25,690,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/7 تاریخ برگشت 1403/5/14 قیمت از 25,315,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/5/10 تاریخ برگشت 1403/5/17 قیمت از 24,680,000 تومان نمایش قیمت ها
قشم ایر
تور کوش اداسی
قشم ایر
6 شب و 7 روز
تهران کوش آداسی
قیمت از 25,600,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/27 تاریخ برگشت 1403/5/3 قیمت از 25,600,000 تومان نمایش قیمت ها
تور مارماریس
6 شب و 7 روز
تهران مارماریس
قیمت از 26,800,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/15 تاریخ برگشت 1403/4/22 قیمت از 26,800,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/16 تاریخ برگشت 1403/4/23 قیمت از 26,800,000 تومان نمایش قیمت ها
تور ترکیبی ازمیر+آلاچاتی
4 شب و 5 روز
تهران ازمیر - چشمه
قیمت از 28,350,000 تومان
تاریخ رفت 1403/5/3 تاریخ برگشت 1403/5/8 قیمت از 28,350,000 تومان نمایش قیمت ها
ویژه 22 و 23 تیر ماه
تور مارماریس
ویژه 22 و 23 تیر ماه
6 شب و 7 روز
تهران مارماریس
قیمت از 31,560,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/22 تاریخ برگشت 1403/4/29 قیمت از 31,560,000 تومان نمایش قیمت ها
تاریخ رفت 1403/4/23 تاریخ برگشت 1403/4/30 قیمت از 31,560,000 تومان نمایش قیمت ها
پرواز معراج
تور 6 شب آنتالیا
پرواز معراج
6 شب و 7 روز
تهران آنتالیا
قیمت از 32,560,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/23 تاریخ برگشت 1403/4/30 قیمت از 32,560,000 تومان نمایش قیمت ها
تور 6 شب کوش آداسی
6 شب و 7 روز
تهران کوش آداسی
قیمت از 35,590,000 تومان
تاریخ رفت 1403/4/24 تاریخ برگشت 1403/5/1 قیمت از 35,590,000 تومان نمایش قیمت ها
تور 6 شب بدروم
6 شب و 7 روز
تهران بدروم
قیمت از 36,580,000 تومان
تاریخ رفت 1403/5/4 تاریخ برگشت 1403/5/10 قیمت از 36,580,000 تومان نمایش قیمت ها

شهر زیبای ترکیه برای سفر و لیست جاذبه‌ها

یکی از زیباترین مقاصد گردشگری در جهان که به عنوان دروازه‌ای بین اروپا و آسیا شناخته می‌شود، کشور ترکیه است. این کشور نقطه تلاقی شرق با غرب بوده و دارای آب و هوایی عالی، غذاهای فوق العاده، بناهای مذهبی و مکان‌های باستانی بی‌شمار است. این کشور زیبا مورد توجه ایرانیان بسیاری نیز قرار گرفته و افراد بسیاری سالیانه این کشور را به عنوان مقصد تفریحی خود انتخاب می‌کنند. در ادامه با آژانس هواپیمایی مسیر جادویی آسمان همراه باشید که با مکان‌های مناسب برای گشت و گذار در این کشور بیش‌تر آشنا شویم.

همه چیز درباره ترکیه

صحبت درباره زیباترین یا عالی‌ترین شهرهای کشور ترکیه دشوار است. زیرا هر شهر این کشور زیبایی‌‌های خاص خود را دارد. این کشور توریستی دارای غذاهای خوشمزه، فرهنگ صلح آمیز، سنت‌های دیرینه و بناها و مکان‌های دیدنی بسیار است. شهرهای جذاب این کشور در ادامه معرفی می‌شوند.

1- شهر تاریخی و زیبای استانبول

ًًٌٌٍٍٍاستانبول یکی از زیباترین شهرهای جهان بوده که در تنگه بسفر قرار گرفته است. این شهر از دیرباز محل تلاقی شرق و غرب بوده و به دلیل تاریخ طولاتی و پر از فراز و نشیب خود، فرهنگ‌ها و مردمان مختلفی بر آن تاثیر گذاشته‌اند. آثار زیبایی از یونانی‌ها، رومی‌ها و ونیزی‌ها در این شهر پراکنده شده است. در اولین سفر به استانبول متوجه خواهید شد که این شهر در گذشته به دلیل هجوم بازرگانان به آن دارای ساختمان‌های زیبا، مساجد چشم‌نواز و کاخ‌های فوق العاده شده است. جاهای دیدنی استانبول و مراکز خرید آن بی‌شمار بوده و تماشای تنگه بسفر که استانبول را به دو قسمت اروپایی و آناتولی تقسیم می‌کند، شگفت انگیز خواهد بود. در این شهر رستوران‌ها، بارها و تفریحات شبانه فراوانی برای گردشگران وجود داشته و اگر قصد سفر به این شهر را دارید، برای اطلاع از جاهای دیدنی استانبول با قیمت می‌توانید با مسیر جادویی در تماس باشید.

2- شهر ساحلی آنتالیا

تنها شهر دیدنی و حیرت انگیز ترکیه استانبول نیست. خط ساحلی آنتالیا که در خلیج آنتالیا قرار دارد، کاملا خیره کننده است. این خط ساحلی دارای صخره‌های سر به فلک کشیده و مناظری از کوه‌های دوردست است. یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های شهر آنتالیا محله قدیمی کالیچی است. جایی که خانه‌های عثمانی زیبا در خیابان‌ها و کوچه‌های باریک در کنار یک دیگر قرار گرفته‌اند. آب و هوای این شهر فوق العاده بوده و دارای سواحلی زیبا برای استراحت و تفریح است.

3- ازمیر

ازمیر سومین شهر بزرگ کشور ترکیه بوده و در صفر تا صد سفر به ترکیه متوجه خواهید شد که این شهر، مکانی جوان پسند و سرشار از انرژی و زندگی است. تفریحات آبی همراه با رستوران‌ها، بارها و کافه‌های بسیار سبب جذب گردشگران متعددی به این شهر شده است. وجود چند فرهنگ مختلف در این شهر سبب شده که غذاهای خوشمزه زیادی برای عرضه به گردشگران وجود داشته باشد. از سایر مکان‌های دیدنی ازمیر می‌توانیم به بازار، کلیسا، مساجد قدیمی و موزه تاریخ و هنر اشاره کنیم.

4- شهر کوش آداسی

اگر می‌خواهید به یکی از شهرهای دیدنی ترکیه که سرزنده و مفرح است، سفر کنید، کوش آداسی بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این مکان یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری در تعطیلات بوده و بسیاری از تورهای گردشگری در برنامه سفرهای خود کوش آداسی را گنجانده‌اند. این شهر دارای سواحل، هتل‌ها، رستوران‌ها، بارها و کلوپ‌های شبانه بسیاری است. از مکان‌های تاریخی این شهر نیز می‌توانیم به سایت باستانی افسوس و پارک ملی شبه جزیره دیلک اشاره کنیم.

5- شهر قونیه

قونیه یکی از شهرهای بسیار دیدنی این کشور بوده که زمانی محل زندگی شاعر معروف ایرانی یعنی حضرت مولانا بوده است. به همین سبب این شهر علاوه بر مردم ترکیه برای مردم ایران نیز بسیار جذاب و پراهمیت است. قونیه در گذشته پایتخت سلطنت رومیان بوده و به همین سبب دارای مکان‌هایی با معماری بسیار زیبا و جذاب رومی است. یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های این شهر مقبره مولانا بوده که هرساله افراد بسیاری برای بازدید از آن به قونیه سفر می‌کنند.

6- انکارا

شاید تا الان فکر کرده باشید که چرا حرفی از پایتخت ترکیه نزدیم. در حالی که آنکارا اغلب توسط گردشگران نادیده گرفته می‌شود، اما یک مکان جذاب برای گشت و گذار به شمار می‌رود. آنکارا شهری مدرن و پیشرفته بوده و دارای سفارتخانه‌های بی‌شماری است. این شهر دارای رستوران‌ها و کافه‌های بسیاری بوده و از مکان‌های دیدنی آن می‌توان به موزه تمدن‌های آناتولی و مقبره عظیم آنیت‌کبیر یا آتاتورک اشاره کرد.

7- شهر وان

شهر وان یکی از شهر های تروریستی محبوب ایرانیان است. چرا که این شهر برای خرید و تفریح بسیار ارزان بوده و هموطنان ایرانی زیادی مسافر و یا ساکن آن هستند. بهترین زمان سفر به این شهر را می توان بهار و تابستان دانست.

8- شهر چشمه

شهر چشمه در ترکیه یکی از مناطق زیبای این کشور است که در عین برخورداری از جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر، ناشناخته مانده است. ناشناخته و مهجور بودن شهری با میراث تاریخی غنی، طبیعت سحرآمیز و منحصربفرد و پیشینه‌ی فرهنگی ارزشمند اگرچه عجیب بنظر می‌رسد؛ مزایای مخصوص خود را نیز دارد! مزیت این آرام ماندن، در امان ماندن از هجوم بی‌رویه و خارج از ظرفیت زیرساخت‌های چنین شهر زیبا و وابسته به طبیعتی است. در پرتو مطبوع خورشید تابان، زیر آبی خیره‌کننده‌ی آسمان، بر روی ماسه‌های نرم و سفید، در نسیم مسحور کننده‌ی دریا و جنگل؛ آرامش و دوری از هیاهو و آلودگی‌های جمعیتی؛ شهر چشمه را به بهشتی گمشده ساخته است.

9- شهر کاپادوکیا

اگر به دنبال سفر به شهری تاریخی و کندوکاو در جاذبه‌های بیشمار تاریخی هستید و از طرف دیگر نمی‌خواهید طبیعت زیبای آناتولی ترکیه را از دست دهید، حتما باید کاپادوکیا را انتخاب کنید؛ شهری که در آن می‌توانید در غارها و صخره‌ها و یا هتل‌هایی از این دست اقامت کنید و بیشترین لذت را از سفر خود ببرید. نباید فراموش کنید که بالن سواری در کاپادوکیا از همه تفریحات شهرت بیشتری دارد و بهتر است حتما آن را امتحان کنید.

10- مارماریس

این شهر علاوه بر داشتن ساحل زیبا و بندرگاه‌های دیدنی، مراکز خرید زیادی هم دارد تا گردشگران بتوانند علاوه بر جاذبه‌های دیدنی این شهر از مراکز خرید آن هم استفاده کنند. اگر شما جزو آن دسته از افراد هستید که طبیعت شهری که به آن سفر میکنید برایتان جذاب و دیدنی است، سفر به شهر مارماریس را از دست ندهید. مارماریس در بین کوه‌های پوشیده از درختان و در میان آب‌های زیبا قرار گرفته که از این بابت محل خوبی برای قایقرانی و غواصی است. آب و هوای این شهر مدیترانه‌ای بوده و در سرد‌ترین حالت بین ۱۵ تا ۲۰ درجه است.

برای مشاوره تخصصی و اطلاعات بیشتر
همین حالا تماس بگیر !
تماس
91008481 - 021
مسیر جادویی آسمان مسیر جادویی آسمانابر وب
مسیر جادویی آسمان شماره پشتیبانی : 91008481 021 نشانی : تهران ، بلوار فردوس شرق ، خیابان مالکی ، پلاک 16
مسیر جادویی آسمان مسیر جادویی آسمان
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت مسیر جادویی آسمان می‌باشد. طراحی و تولید : اَبروِب ابر وب